decorative bubbledecorative bubble
decorative bubbledecorative bubble

Política de Privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA APLICATIVOS E PROJETOS DE PESQUISA ASSOCIADOS DA SIDEKICK HEALTH

Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan henkilötiedot, joita SidekickHealth ehf., Vallakor 4, 203 Kopavogur, ("Sidekick", " yhtiö" tai "me") kerää rekisterinpitäjänä Sidekick-terveyssovelluksen ("sovellus") käyttäjiltä tai käyttäjistä ja Sidekickin puolesta toteutettujen tutkimusprojektien osallistujista tai osallistujista, sekä kuinka käytämme näitä tietoja ja kenelle niitä luovutetaan.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee kaikkien sellaisten henkilöiden henkilötietoja, jotka ovat rekisteröityinä tai ovat olleet rekisteröityneinä sovelluksen käyttäjiksi (yhdessä " käyttäjä" tai "sinä") tai jotka osallistuvat / ovat osallistuneet tutkimusprojekteihin (" osallistujat" tai "sinä").

Jos et ole varma, miten tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan sinuun, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteessa privacy@sidekickhealth.com saadaksesi lisätietoja.

Kaikki tässä tietosuojakäytännössä olevat viittaukset "Sidekick", "yhtiö", "me" ja vastaavanlaiset termit tulkitaan vastaavasti (eli tarkoittaen samaa tahoa, eli SidekickHealth ehf. -yhtiötä).

1 Mitä henkilötietoja käsitellään ja miksi?

plus icon

Keräämme, ylläpidämme ja säilytämme erityyppisiä henkilötietoja sovelluksen käyttäjistä ja osallistujista. Eri käyttäjiltä ja osallistujilta voidaan kerätä erilaisia tietoja ja niitä voidaan käsitellä riippuen siitä, mitä sovelluksen ominaisuuksia kukin käyttäjä päättää käyttää tai osallistuuko käyttäjä tutkimusprojektiin vai ei.

1.1 Tilin luominen sovelluksessa

Voidakseen käyttää sovellusta käyttäjien on luotava tili antamalla tiettyjä tietoja. Käyttäjät voivat luoda tilin neljällä eri tavalla, mutta eri tietoja voidaan kerätä riippuen siitä, minkä menetelmän käyttäjä on valinnut. Rekisteröintiprosessin yhteydessä käsittelemme seuraavia tietoja:

 • käyttäjän yhteystiedot, mukaan lukien nimi/lempinimi ja sähköpostiosoite
 • salasana
 • käyttäjän syntymäaika
 • sijainti (jos se on otettu käyttöön sovelluksen Liike-kategoriassa)
 • kieli
 • IP-osoite, laitetunnus ja käyttöjärjestelmän versio.

Lisäksi käyttäjät voivat halutessaan antaa tietoja pituudestaan, painostaan, sukupuolestaan, profiilikuvastaan, Facebook-tunnuksestaan ja Gmail-tunnuksestaan.

1.2 Profiili, terveysprofiili ja seulontatestit

Sovelluksen avulla käyttäjät voivat lisätä tiettyjä tietoja, jotka on asetettu käyttäjän saataville kolmen eri profiilin (perusprofiili, terveysprofiili ja seulontatestit) kautta, käyttäjäprofiilien hallinnoimiseksi, yleiskatsauksen antamiseksi käyttäjille sekä palautteen antamiseksi heidän toimistaan ja tavoitteistaan. Profiilin luomisen yhteydessä käsittelemme seuraavia käyttäjiä koskevia tietoja:

A. Perusprofiili

 • Nimi/lempinimi, profiilikuva, sukupuoli, syntymäaika, sähköpostiosoite ja salasana.

B. Terveysprofiili

 • Käyttäjän tehtävät, saavutukset, paino, painotavoite, kehon mitat, verenpaine, syke, vastaukset ja tulokset seulontatesteistä, lääkkeiden käyttö.

C. Seulonta ja testit

 • Persoonallisuustestien tulokset, tiedot burnoutin vakavuudesta asteikolla.

1.3 Tehtävät

Kaikilla sovelluksen käyttäjillä on mahdollisuus suorittaa tehtäviä eri kategorioissa, jotka liittyvät ruokaan, liikkumiseen ja mieleen. Käyttäjät kirjaavat kuhunkin tehtävään liittyvät olennaiset tiedot ja voivat saada kirjatuista tiedoista palautetta valmentajilta. Käsittelemme seuraavia henkilötietoja tehtävien yhteydessä:

A. Ruoka

 • Käyttäjän ruokavalio, ruokalokit, kuvat käyttäjän aterioista ja valmentajan palaute.

B. Liike

 • Käyttäjän kirjaamat urheilulokit ja GPS-seuranta, jos se on aktivoitu, sekä valmentajan palaute.

C. Mieli

 • Käyttäjän mindfulness-harjoitukset, subjektiivinen unen laadun, energiatason ja stressitason arviointi sekä valmentajan antama palaute.

1.4 Elämäntapaohjelmat

Sovellus tarjoaa tietyille käyttäjille pääsyn Sidekickin elämäntapaohjelmiin, joiden avulla käyttäjät, joilla on tiettyjä sairauksia tai oireita, voivat kirjata terveyteen liittyviä tietoja ja saada palautetta ja keskustella Sidekickin valmentajien kanssa. Lisäksi käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään Yhteisö-ominaisuuden (Community) kautta. Saatamme käsitellä seuraavia tietoja elämäntapaohjelmien yhteydessä:

 • itse raportoidut oireet ja muut itse raportoidut tulokset
 • haittatapahtumat
 • valmentajan antamat sekä (meiltä saamassasi) viestinnässä annetut ohjeet ja neuvot
 • viestintä, julkaisut, kommentit ja tykkäykset.

1.5 Tekninen tuki

Antaaksemme käyttäjille teknistä tukea ja antaaksemme käyttäjille uuden salasanan sovelluksen käyttöön, jos he ovat unohtaneet salasanan, käsittelemme käyttäjien nimiä ja sähköpostiviestejä sekä käyttäjien viestejä ja kuvakaappauksia käyttäjiltä.

1.6 Tutkimusprojektit

Sidekick toteuttaa tutkimusprojekteja tuotteidensa optimoimiseksi sekä tuotteidensa ja elämäntapaohjelmiensa tehokkuuden todistamiseksi. Sen lisäksi, mitä tietoja Sidekick kerää osallistujilta sovelluksen kautta edellä kuvatulla tavalla, Sidekick kerää ja käsittelee henkilötietoja osallistujilta ja osallistujia koskevia henkilötietoja sovelluksen ulkopuolella tällaisiin tutkimusprojekteihin liittyen. Sidekick kerää ja käsittelee seuraavia henkilötietoja tutkimukseen osallistujien rekrytoimiseksi, asiaankuuluvien tietojen keräämiseksi, testitulosten vertaamiseksi ja muutoin tutkimuksen suorittamiseksi:

 • osallistujan nimi, sähköpostiosoite ja tutkimustunnus
 • osallistujan terveystiedot, mukaan lukien tiedot oireista, testituloksista, vastauksista kyselyihin ja haittatapahtumista.

2 Henkilötietojen alkuperä ja käsittelyn oikeusperuste

plus icon

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to

 • sasfafa
 • dasasfasas

create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

3 Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

plus icon

Henkilötietojasi käytetään pääasiassa sovelluksen palveluiden tarjoamiseen sinulle ja tarvittaessa tutkimusprojektin toteuttamiseen.

Saatamme jakaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kuten tutkimuskumppaneille, jos käyttäjä on tutkimukseen osallistuja, sekä alihankkijoille, konsulteille ja muille kolmansille osapuolille, jotka tarvitsevat näitä tietoja auttaakseen liiketoimintamme hallinnassa. Kolmannet osapuolet, jotka tarjoavat meille tietotekniikkaa ja muita konsultointipalveluja, voivat myös saada pääsyn tietoihisi tarpeen mukaan.

Lisäksi henkilötietojasi voidaan myös luovuttaa kolmansille osapuolille sovellettavan lain sallimalla tai vaatimalla tavalla.

Lisäksi henkilötietojasi voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sääntelyvaatimusten vuoksi tai voimassa olevien oikeudellisten prosessien, kuten etsintälupien, haasteiden tai tuomioistuimen määräysten, noudattamiseksi. Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa tai siirtää kolmannelle osapuolelle, jos Sidekickin omistussuhteissa tapahtuu muutos.

Kun henkilötietojasi siirretään ETA:n (Euroopan talousalue) ulkopuoliseen maahan eikä kyseiseen maahan sovelleta EU:n (Euroopan unioni) tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä, varmistamme, että tietosi suojataan asianmukaisilla suojatoimilla (esim. käyttämällä EU:n hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita).

Sovelluksen tiedot tallennetaan Google Cloud SQL:n avulla, jonka tietokannat sijaitsevat EU:ssa. Kuitenkaan ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että nämä tietokannat ovat muiden ETA:n ulkopuolella sijaitsevien Google-yhteisöjen käytettävissä. Googlella on käytössä EU:n henkilötietojen käsittelijöiden väliset vakiosopimuslausekkeet (EU Processor-to-Processor Standard Contractual Clauses) tällaisissa siirroissa siirrettyjen henkilötietojen turvallisuuden ja eheyden varmistamiseksi.

4 Kuinka kauan Sidekick säilyttää tietojasi?

plus icon

Ellei sovellettava laki tai sääntelyyn perustuvat vaatimukset toisin salli tai vaadi, Sidekick on sitoutunut säilyttämään henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten henkilötiedot kerättiin.

Useimmat sovelluksen kautta kerätyt tiedot säilytetään, kunnes käyttäjä poistaa tilinsä, tai kahden vuoden ajan käyttäjän viimeisen sovelluksessa tekemän toimen jälkeen.

Tutkimusprojekteihin liittyen käsiteltyjä tietoja säilytetään kahden vuoden ajan kyseisen tutkimusprojektin päättymisestä.

Saatamme säilyttää tietoja pidempään kuin tässä kohdassa on määritetty, jos laki määrää niin tai jos se on tarpeen Sidekickin oikeudellisten etujen säilyttämiseksi ja puolustamiseksi esimerkiksi oikeustoimien tai -prosessien aikana tai yhteydessä.

5 Tietoturva

plus icon

Henkilötietojesi turvallisuus, eheys ja luottamuksellisuus ovat meille erittäin tärkeitä. Olemme toteuttaneet asianmukaiset tekniset, hallinnolliset ja fyysiset turvatoimet suojataksemme henkilötietojasi luvattomalta pääsyltä, käytöltä, muuttamiselta, luovuttamiselta ja paljastamiselta, mukaan lukien käyttöoikeuksien valvonta, salaus ja laitteistotunnus. Tarkistamme säännöllisesti turvamenettelymme arvioidaksemme, onko meidän toteutettava lisätoimia tai parannettava olemassa olevia menettelytapoja.

6 Kuinka voit käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi

plus icon

Sidekick on sitoutunut varmistamaan oikeutesi henkilötietojen tietosuojasta ja käsittelystä annetun lain N:o 90/2018 ("tietosuojalaki ") nojalla.

Tietosuojalaki antaa henkilöille tiettyjä oikeuksia henkilötietoihinsa. Oikeutesi ei kuitenkaan ole ehdoton. On esimerkiksi tapauksia, joissa sovellettava laki tai säännöksissä asetetut vaatimukset sallivat tai edellyttävät, että kieltäydymme antamasta joitakin tai kaikkia hallussamme olevia sinua koskevia henkilötietoja. Jos emme pysty noudattamaan pyyntöäsi, pyrimme ilmoittamaan sinulle syyt siihen, miksi emme noudata sitä, ellei lakisääteisistä tai sääntelyllisistä rajoituksista muuta johdu.

Oikeus oikaista tietoja : On tärkeää, että käyttäjiemme säilyttämät tiedot ovat sekä tarkkoja että ajantasaisia. Jos henkilötietosi muuttuvat sovelluksen käyttösi aikana, pidä meidät ajan tasalla tällaisista muutoksista. Sinulla on myös oikeus pyytää sinua koskevien virheellisten tietojen oikaisemista. Käsittelyn tarkoituksen huomioiden sinulla on myös oikeus täydentää puutteellisia henkilötietoja, esimerkiksi antamalla lisälausunnon.

Oikeus saada pääsy tietoihin : Sinulla on oikeus pyytää pääsyä käsittelemiimme henkilötietoihin, jotka koskevat sinua, sekä pyytää tietoja Sidekickin suorittamista käsittelytoimista. Sinulla saattaa myös olla oikeus saada kopio käsittelemistämme henkilötiedoista.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen : Tietyissä olosuhteissa voit pyytää meitä lähettämään meille antamasi tiedot suoraan sinulle tai nimetylle kolmannelle osapuolelle. Tämä oikeus on kuitenkin voimassa vain, kun tietojen käsittely perustuu joko suostumukseesi tai kanssasi tekemäämme sopimukseen.

Oikeus poistaa tiedot : Tietyissä olosuhteissa sinulla voi olla oikeus saada tietosi poistetuksi, esimerkiksi kun henkilötiedot eivät enää ole tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin, kun peruutat suostumuksesi tai kun olet vastustanut käsittelyä.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä : Jos et halua, että henkilötietosi poistetaan, mutta et myöskään halua, että Sidekick käsittelee niitä edelleen, voit pyytää, että tietojen käsittelyä rajoitetaan.

Oikeus peruuttaa suostumus : Jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Oikeus vastustaa käsittelyä : Jos henkilötietojesi käsittely perustuu Sidekickin oikeutettuihin etuihin, sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä, minkä jälkeen meidän on lopetettava käsittely, ellemme osoita, että käsittelyllä on pakottava ja oikeutettu peruste, joka syrjäyttää etusi.

7 Tiedustelut ja huolenaiheet

plus icon

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai huolenaiheita koskien sitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, ota yhteyttä Sidekickin tietosuojavastaavaan ( privacy@sidekickhealth.com ). Pyrimme vastaamaan kysymyksiisi ja neuvomaan sinua tämän tietosuojakäytännön mukaisiin oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Jos et ole tyytyväinen vastaukseemme, sinulla voi olla oikeus tehdä kirjallinen ilmoitus asiaankuuluville tietosuojaviranomaisille, mukaan lukien Islannin tietosuojaviranomainen ( www.personuvernd.is).

8 Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

plus icon

Sidekick voi tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön noudattaakseen lakisääteisissä tai sääntelyyn perustuvissa velvoitteissa tapahtuneita muutoksia tai jos tapa, jolla käsittelemme henkilötietojasi, muuttuu.

Kaikki tähän tietosuojakäytäntöön tehdyt muutokset tulevat voimaan niiden julkaisuhetkellä.

plus icon

plus icon

plus icon

plus icon

plus icon

plus icon

plus icon

plus icon

plus icon