decorative bubbledecorative bubble
decorative bubbledecorative bubble

Política de Privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA APLICATIVOS E PROJETOS DE PESQUISA ASSOCIADOS DA SIDEKICK HEALTH

Dit Privacybeleid beschrijft de persoonsgegevens die SidekickHealth ehf., Vallakor 4, 203 Kopavogur, als verwerkingsverantwoordelijke ('Sidekick', 'Bedrijf', ' wij', 'ons' of 'onze ') verzamelt van of over de gebruikers van de Sidekick Health-applicatie (de 'App') en deelnemers aan onderzoeksprojecten die namens Sidekick worden uitgevoerd, hoe we dergelijke gegevens gebruiken en aan wie deze worden bekendgemaakt.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens van alle personen die geregistreerd zijn of zijn geweest als gebruikers van de App (gezamenlijk een 'gebruiker' of 'u') of deelnemen of hebben deelgenomen aan onderzoeksprojecten (' deelnemers' of 'u').

Als u niet zeker weet hoe dit Privacybeleid op u van toepassing is, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@sidekickhealth.com voor meer informatie.

Alle verwijzingen in dit Privacybeleid naar 'Sidekick', 'Bedrijf', 'wij', 'ons', 'onze' en soortgelijke termen moeten in die zin worden geïnterpreteerd.

1 Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom?

plus icon

We verzamelen en bewaren verschillende soorten persoonsgegevens over gebruikers van de App en deelnemers. Verschillende gegevens kunnen worden verzameld en verwerkt over verschillende gebruikers en deelnemers, afhankelijk van welke functies van de App elke gebruiker besluit te gebruiken en of een gebruiker al dan niet deelneemt aan een onderzoeksproject.

1.1 Een account aanmaken binnen de App

Om de App te kunnen gebruiken, moeten gebruikers een account aanmaken door bepaalde gegevens te verstrekken. Gebruikers kunnen een account aanmaken met behulp van vier verschillende methoden, maar verschillende gegevens kunnen worden verzameld, afhankelijk van welke methode is geselecteerd. We verwerken de volgende gegevens in verband met het aanmeldingsproces:

 • Contactgegevens van de gebruiker, inclusief naam/bijnaam en e-mailadres.
 • Wachtwoord.
 • Geboortedatum van de gebruiker.
 • Locatie (indien ingeschakeld met betrekking tot de categorie bewegen in de App).
 • Taal.
 • IP-adres, apparaat-ID en OS-versie.

Bovendien kunnen gebruikers ervoor kiezen om gegevens te verstrekken over hun lengte, gewicht, geslacht, profielfoto, Facebook-ID en Gmail-ID.

1.2 Basisprofiel, gezondheidsprofiel en screeningtests

Met de App kunnen gebruikers bepaalde gegevens invoegen die toegankelijk worden gemaakt voor de gebruiker via drie verschillende profielen: basisprofiel, gezondheidsprofiel en screeningtests, met als doel om gebruikersprofielen te beheren en gebruikers overzicht en feedback te geven over hun activiteiten en doelen. We verwerken de volgende gegevens in verband met het aanmaken van een profiel:

A. Basisprofiel

 • Naam/bijnaam, profielfoto, geslacht, geboortedatum, e-mailadres en wachtwoord.

B. Gezondheidsprofiel

 • Missies van de gebruiker, prestaties, gewicht, streefgewicht, lichaamsmetingen, bloeddruk, hartslag, antwoorden op en resultaten van screeningtests, gebruik van medicijnen.

C. Screeningstests

 • Resultaten van persoonlijkheidstests, informatie over de burn-outschaal.

1.3 Missies

Alle gebruikers van de App hebben de mogelijkheid om missies aan te nemen in verschillende categorieën met betrekking tot voedsel, beweging en geest. Gebruikers registreren relevante informatie met betrekking tot elke missie en kunnen feedback ontvangen van coaches over de geregistreerde informatie. We verwerken de volgende persoonsgegevens in verband met de missies:

A. Voeding

 • Het dieet van de gebruiker, voedingslogboeken, foto's van de maaltijden van de gebruiker en feedback van de coach.

B. Beweging

 • Trainingslogboeken van de gebruiker, GPS-tracking indien geactiveerd en feedback van de coach.

C. Geest

 • Mindfulness-oefeningen van de gebruiker, subjectieve beoordeling van de slaapkwaliteit, het energieniveau, het stressniveau en feedback van de coach.

1.4 Lifestyle-programma's

De App biedt specifieke gebruikers toegang tot de levensstijlprogramma's van Sidekick, die gebruikers met bepaalde ziekten of symptomen in staat stellen gegevens over hun gezondheid te loggen en feedback te krijgen en te chatten met de coaches van Sidekick. Bovendien kunnen gebruikers met elkaar communiceren via de Community-functie. We kunnen de volgende gegevens verwerken in verband met de lifestyleprogramma's:

 • Zelfgerapporteerde symptomen en andere zelfgerapporteerde resultaten.
 • Bijwerkingen.
 • Begeleiding van coach en correspondentie.
 • Communicatie, berichten, opmerkingen en likes.

1.5 Technische ondersteuning

Om gebruikers technische ondersteuning te bieden en gebruikers in staat te stellen een nieuw wachtwoord te ontvangen om toegang te krijgen tot de App, verwerken we, in het geval ze het zijn vergeten, de naam en het e-mailadres van de gebruiker, evenals de berichten en screenshots van gebruikers.

1.6 Onderzoeksprojecten

Sidekick voert onderzoeksprojecten uit met betrekking tot het optimaliseren van zijn producten en het bewijzen van de werkzaamheid van zijn producten en levensstijlprogramma's. Naast de gegevens die via de App van deelnemers worden verzameld, zoals hierboven beschreven, verzamelt en verwerkt Sidekick persoonsgegevens van en over deelnemers buiten de App met betrekking tot dergelijke onderzoeksprojecten. Om onderzoeksdeelnemers in te schrijven, relevante informatie te verzamelen, testresultaten te vergelijken en op een andere manier het onderzoek uit te voeren, verzamelt en verwerkt Sidekick de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, e-mailadres en onderzoeks-ID van de deelnemer.
 • Gezondheidsgegevens van de deelnemer, waaronder informatie over symptomen, testresultaten, reactie op vragenlijsten, bijwerkingen.

2 Oorsprong van persoonsgegevens en rechtsgrond voor verwerking

plus icon

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to

 • sasfafa
 • dasasfasas

create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

3 Aan wie maken we uw persoonsgegevens bekend?

plus icon

Uw persoonsgegevens worden voornamelijk gebruikt om u de diensten in de App te leveren en, indien van toepassing, het onderzoeksproject uit te voeren.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder onderzoekspartners, in het geval dat een gebruiker een onderzoeksdeelnemer is, met contractanten, consultants en andere derden die dergelijke gegevens nodig hebben om ons te helpen bij het beheren van ons bedrijf. Derden die ons informatietechnologie en andere adviesdiensten leveren, kunnen ook toegang hebben tot uw gegevens, indien nodig.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens ook worden bekendgemaakt aan derden zoals toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving.

Bovendien kunnen uw persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan derden vanwege wettelijke vereisten of om te voldoen aan geldige juridische processen zoals huiszoekingsbevelen, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden bekendgemaakt of overgedragen aan een derde in het geval van een wijziging in eigendom van Sidekick.

Wanneer uw persoonsgegevens naar een land buiten de EER worden overgedragen, en dat land niet onder een EU-besluit betreffende adequaatheid valt, zullen wij ervoor zorgen dat uw gegevens met passende waarborgen worden beschermd (bijv. via het gebruik van door de EU goedgekeurde modelcontractbepalingen).

De gegevens in de App worden opgeslagen met behulp van Google Cloud SQL, waarvan de databases zich in de EU bevinden. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze databases toegankelijk worden gemaakt voor andere Google-entiteiten die zich buiten de EER bevinden. Google heeft modelcontractbepalingen tussen verwerkers in de EU voor dergelijke overdrachten om de veiligheid en integriteit van de overgedragen persoonsgegevens te waarborgen.

4 Hoelang bewaart Sidekick uw gegevens?

plus icon

Tenzij anders toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving of reglementaire voorschriften, verbindt Sidekick zich ertoe uw persoonsgegevens slechts zo lang te bewaren als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld.

De meeste gegevens die via de App worden verzameld, worden bewaard totdat een gebruiker zijn account verwijdert of gedurende twee jaar na de laatste activiteit van de gebruiker in de App.

Gegevens die worden verwerkt in verband met onderzoeksprojecten worden twee jaar bewaard vanaf het einde van het betreffende onderzoeksproject.

We kunnen gegevens langer bewaren dan in dit artikel is gespecificeerd, indien wettelijk voorgeschreven of als het noodzakelijk is om de wettelijke belangen van Sidekick te behouden en te verdedigen, bijvoorbeeld tijdens gerechtelijke procedures.

5 Gegevensbeveiliging

plus icon

De veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens is van essentieel belang voor ons. We hebben passende technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking, inclusief door het implementeren van toegangscontroles, versleuteling en hardwaretokens. We beoordelen regelmatig onze beveiligingsprocedures om te beoordelen of we aanvullende maatregelen moeten implementeren of bestaande procedures moeten verbeteren.

6 Uw rechten uitoefenen onder de wetgeving inzake gegevensbescherming

plus icon

Sidekick zet zich in om uw rechten te waarborgen onder Wet nr. 90/2018 inzake gegevensbescherming en verwerking van persoonsgegevens (' Wet bescherming persoonsgegevens').

De Wet bescherming persoonsgegevens biedt personen bepaalde rechten op hun persoonsgegevens. Uw recht is echter niet absoluut. Er zijn bijvoorbeeld gevallen waarin toepasselijke wet- of regelgeving ons toestaat of verplicht om te weigeren sommige of alle persoonsgegevens die we over u bewaren te verstrekken. Als we niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen we proberen u te informeren over de redenen waarom, met inachtneming van de wettelijke of regelgevende beperkingen.

Recht op rectificatie : Het is belangrijk dat de gegevens die we over onze gebruikers bewaren zowel nauwkeurig als actueel zijn. Als uw persoonsgegevens veranderen tijdens uw gebruik van de App, houd ons dan op de hoogte van dergelijke wijzigingen. U hebt ook het recht om rectificatie van onjuiste gegevens over u aan te vragen. Gezien het doel van de verwerking hebt u ook het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Recht op toegang tot uw persoonsgegevens : U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we over u verwerken en om informatie te vragen over de verwerkingsactiviteiten die door Sidekick worden ondernomen. U kunt ook recht hebben op een kopie van de persoonsgegevens die we verwerken.

Recht op gegevensportabiliteit : Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons verzoeken de gegevens die u ons hebt verstrekt rechtstreeks naar u of een aangewezen derde te sturen. Dit recht is echter alleen van toepassing wanneer de verwerking van de gegevens is gebaseerd op uw toestemming of onze overeenkomst met u.

Recht op verwijdering : Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om uw gegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met het doel waarvoor ze zijn verzameld of wanneer u uw toestemming intrekt of wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.

Recht op beperking van de verwerking : Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, maar ook niet wilt dat de gegevens verder worden verwerkt door Sidekick, kunt u verzoeken dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Recht om toestemming in te trekken : Als de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking : Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de rechtmatige belangen van Sidekick, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, waarna we de verwerking moeten stoppen, tenzij we een dwingende rechtmatige grond voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder weegt dan uw belangen.

7 Vragen of zorgen

plus icon

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of bezorgd bent over hoe we uw persoonsgegevens beheren, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van Sidekick ( privacy@sidekickhealth.com ). We zullen ernaar streven uw vragen te beantwoorden en u te adviseren over uw rechten op basis van dit Privacybeleid.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u het recht hebben om een schriftelijk verzoek in te dienen bij de respectievelijke autoriteiten voor gegevensbescherming, waaronder de IJslandse autoriteit voor gegevensbescherming ( www.personuvernd.is).

8 Herzieningen van dit Privacybeleid

plus icon

Sidekick kan wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid om eventuele wijzigingen in onze wettelijke of regelgevende verplichtingen of in de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken weer te geven.

Alle wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht vanaf het moment dat ze worden gepubliceerd.

plus icon

plus icon

plus icon

plus icon

plus icon

plus icon

plus icon

plus icon

plus icon