decorative bubbledecorative bubble
decorative bubbledecorative bubble

Política de Privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA APLICATIVOS E PROJETOS DE PESQUISA ASSOCIADOS DA SIDEKICK HEALTH

Þessi persónuverndarstefna lýsir því hvernig þær persónuupplýsingar sem Sidekick Health ehf., Vallakór 4, 203 Kópavogi („Sidekick", „Fyrirtækið" og „við"), safnar sem ábyrgðaraðili frá notendum eða um notendur Sidekick Health smáforritsins (app-sins) og frá þátttakendum eða um þátttakendur í rannsóknarverkefnum sem Sidekick framkvæmir, hvernig við notum slíkar upplýsingar og með hverjum þeim kann að vera deilt.

Þessi persónuverndarstefna á við um persónuupplýsingar allra einstaklinga sem eru eða hafa verið notendur appsins („Notendur" eða „Þú") eða þátttakendur í rannsóknarverkefnum („Þátttakendur" eða „Þú").

Ef þú ert í vafa um hvort þessi persónuverndarstefna eigi við um þig, skaltu endilega hafa samband við persónuverndarfulltrúa Sidekick í gegnum tölvupóstfangið privacy@sidekickhealth.com til að fá frekari upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga.

Öll notkun orðanna „Sidekick", „Fyrirtækið", „við", „okkur", „okkar" og annarra sambæriilegra í þessari persónuverndarstefnu ætti að túlka líkt og útskýrt er hér að ofan.

1 Hvaða persónuupplýsingar eru unnar og af hverju?

plus icon

Við söfnum og vinnum margvíslegar tegundir persónuupplýsinga um notendur appsins og þátttakendur í rannsóknum. Ólíkum upplýsingum kann að vera safnað og þær unnar um ólíka notendur og þátttakendur. Hvaða tegundir upplýsinga eru unnar veltur á hvaða virkni appsins notendur velja að nota, eða hvort þátttakendur eru að taka þátt í rannsóknarverkefni eða ekki.

1.1 ð búa til aðgang í appinu

Til að geta notað appið þurfa notendur að búa til aðgang. Til þess þarf að veita ákveðnar upplýsingar. Notendur geta búið til aðgang með fjórum mismunandi aðferðum, en ólíkum upplýsingum kann að vera safnað eftir því hvaða aðferð notandi velur. Þegar aðgangur er búinn til vinnum við eftirfarandi upplýsingar:

 • Tengiliðaupplýsingar, þar á meðal nafn/notandanafn og netfang.
 • Lykilorð.
 • Fæðingardag.
 • Staðsetningu (ef notandi velur að nota GPS til að halda utan um hreyfingu sína).
 • Tungumál.
 • IP-tölu, einkennisnúmer símtækis og útgáfu hugbúnaðarins sem stýrir símanum.

Að auki geta notendur valið að deila með okkur upplýsingum um hæð, þyngd, kyn, mynd, Facebook-auðkenni og Gmail-auðkenni.

1.2 Notendaupplýsingar, heilsufarssnið og skimunarpróf

Appið gerir notendum kleift að setja inn ákveðnar upplýsingar sem eru gerðar aðgengilegar notanda á þremur mismunandi stöðum: í notendaupplýsingum, heilsufarssniði og í gegnum skimunarpróf. Tilgangurinn er að halda utan um notendur og veita þeim yfirsýn og endurgjöf á þær aðgerðir sem þau framkvæma í appinu og markmið notenda. Við vinnum eftirfarandi upplýsingar um notendur:

A. Grunnupplýsingar

 • Nafn/notandanafn, mynd, kyn, fæðingardagur, netfang og lykilorð.

B. Heilsufarssnið

 • Verkefni notenda, árangur, þyngd, þyngdarmarkmið, líkamsmælingar, blóðþrýsting, púls, svör og niðurstöður skimunarprófa og notkun lyfja.

C. Skimunarpróf

 • Niðurstöður úr persónuleikaprófum, upplýsingar úr kulnunarprófum.

1.3 Verkefni

Öllum notendum stendur til boða að glíma við verkefni sem snúa að þremur mismunandi flokkum, en þeir eru næring, hreyfing og andleg vellíðan. Notendur skrá viðeigandi upplýsingar fyrir hvert verkefni og geta fengið endurgjöf frá þjálfurum á skráðar upplýsingar. Við vinnum eftirfarandi upplýsingar í tengslum við verkefni notenda:

A.Næring

 • Mataræði notenda, skráningu næringar, myndir af mat og endurgjöf þjálfara.

B. Hreyfing

 • Skráða hreyfingu notenda og GPS-feril hreyfingar, ef notandi kveikir á þeim möguleika, og endurgjöf þjálfara.

C. Andleg vellíðan

 • Núvitundaræfingar notenda, huglæg möt notenda á eigin svefngæðum, orkustigi og streitustigi og endurgjöf þjálfara.

1.4 Lífstíls námskeið

Appið býður ákveðnum notendum upp á aðgang að lífsstílsnámskeiðum Sidekick sem gera notendum, sem eru með ákveðinn sjúkdóm eða að glíma við ákveðin einkenni, kleift að skrá heilsufarsupplýsingar og fá endurgjöf á þær upplýsingar, auk þess sem hægt er að spjalla við þjálfara frá Sidekick. Að auki geta notendur átt samskipti við aðra notendur í samfélagsvirkni appsins. Við kunnum að vinna eftirfarandi upplýsingar um notendur í lífsstílsnámskeiðum:

 • Eigið einkennamat notenda og niðurstöður þeirra.
 • Alvarleg atvik.
 • Leiðsögn frá þjálfurum og samskipti.
 • Samskipti í innra samfélagi appsins, færslur, athugasemdir og hvað notanda líkar við.

1.5 Tæknileg aðstoð

Til að geta veitt notendum tæknilega aðstoð og gera notendum kleift að fá ný lykilorð til að fá aðgang að appinu ef lykilorð glatast, þá vinnum við upplýsingar um nafn notenda og netfang ásamt því að vinna upplýsingar um skilaboð notenda og skjáskot frá notendum.

1.6 Rannsóknarverkefni

Sidekick vinnur rannsóknarverkefni með það að markmiði að auka gæði vöruframboðs Sidekick og skilvirkni lífsstílsnámskeiða. Auk þeirra upplýsinga sem Sidekick safnar frá þátttakendum í gegnum appið eins og útskýrt er hér að ofan, safnar Sidekick og vinnur persónuupplýsingar frá og um þátttakendur í rannsóknarverkefnum utan appsins. Til að safna þátttakendum í rannsóknarverkefni, safna viðeigandi upplýsingum, bera saman niðurstöður úr prófunum og vinna rannsóknir með öðrum hætti, safnar Sidekick og vinnur eftirfarandi persónuupplýsingar:

 • Nöfn þátttakenda, netföng og rannsóknarauðkenni.
 • Heilsufarsupplýsingar þátttakenda, þar á meðal upplýsingar um einkenni, niðurstöður prófana, svör við spurningum og alvarleg atvik.

2. Uppruni persónuupplýsinga og lagalegur grundvöllur vinnslu

plus icon

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to

 • sasfafa
 • dasasfasas

create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

3. Með hverjum kunnum við að deila persónuupplýsingum þínum?

plus icon

Persónuupplýsingar þínar verða aðallega notaðar til að veita þér sem besta þjónustu í appinu og, ef við á, framkvæma rannsóknarverkefni sem þú tekur þátt í.

Við kunnum að deila persónuupplýsingum þínum með þriðju aðilum, þar á meðal rannsóknaraðilum, ef notandi er þátttakandi í rannsóknum, með verktökum, ráðgjöfum og öðrum þriðju aðilum sem þurfa slík gögn til að aðstoða Sidekick við stjórn fyrirtækisins. Þriðju aðilar sem veita okkur þjónustu í upplýsingatækni eða ráðgjafaþjónustu á öðrum sviðum geta einnig haft aðgang að gögnum þínum eftir þörfum.

Að auki geta persónuupplýsingar þínar einnig verið birtar þriðja aðila eins og leyfilegt er eða krafist er samkvæmt gildandi lögum.

Þar að auki gætu persónuupplýsingar þínar verið birtar þriðja aðila vegna reglugerða eða til að fara að gildum lagalegum ferlum eins og húsleitarheimildum, stefnum eða dómsúrskurðum. Að auki geta persónuupplýsingar verið birtar eða fluttar til þriðja aðila ef breyting verður á eignarhaldi á Sidekick.

Í þeim tilfellum þar sem persónuupplýsingar þínar eru fluttar til lands utan EES, og það land er ekki háð ákvörðun ESB um fullnægjandi hæfi, munum við tryggja að gögnin þín séu vernduð með viðeigandi verndarráðstöfunum (t.d. með því að nota ESB-samþykkta staðlaða samningsskilmála).

Gögn sem safnað er í appinu eru geymd með Google Cloud SQL, en gagnagrunnar þess eru staðsettir í ESB. Hins vegar er ekki hægt að útiloka að þessir gagnagrunnar séu gerðir aðgengilegir öðrum Google aðilum sem eru staðsettir utan EES. Google hefur ESB- samþykkta staðlaða samningsskilmála frá vinnsluaðila fyrir slíka flutninga, til að tryggja öryggi og heilleika persónuupplýsinganna sem fluttar eru.

4. Hversu lengi varðveitir Sidekick gögnin þín?

plus icon

Sidekick skuldbindur sig til að varðveita persónuupplýsingar þínar ekki lengur en nauðsynlegt þykir til að uppfylla tilgang vinnslu þeirra, nema annað sé heimilt eða þess krafist í gildandi lögum eða reglugerðum.

Flest gögn sem safnað er í gegnum appið eru varðveitt þar til notandi eyðir reikningi sínum eða í tvö ár frá síðustu virkni notanda í appinu.

Gögn sem unnin eru í tengslum við rannsóknarverkefni eru varðveitt í tvö ár frá lokum viðkomandi rannsóknarverkefnis.

Við gætum varðveitt gögn í lengri tíma en tilgreint er í þessum hluta, ef löglega er mælt fyrir um það, eða ef það er nauðsynlegt til að varðveita og verja lagalega hagsmuni Sidekick, til dæmis meðan á málarekstri stendur.

5. Öryggi gagna

plus icon

Öryggi, heilindi og trúnaður um persónuupplýsingar þínar er okkur afar mikilvægt. Við höfum innleitt viðeigandi tæknilegar, stjórnunarlegar og almennar öryggisráðstafanir til að vernda persónuupplýsingar þínar gegn óheimilum aðgangi, notkun, breytingum og birtingu, þar á meðal með því að innleiða aðgangsstýringar, dulkóðun og vélbúnaðarlykil. Þá endurskoðum við reglulega öryggisferla okkar til að meta hvort tilefni sé til að innleiða viðbótarráðstafanir eða bæta núverandi verklagsreglur.

6. Hvernig getur þú nýtt réttindi þín sem persónuverndarlöggjöf tryggir þér?

plus icon

Sidekick hefur skuldbundið sig til að tryggja réttindi þín samkvæmt lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga („persónuverndarlög").

Persónuverndarlögin veita einstaklingum ákveðin réttindi varðandi persónuupplýsingar sínar. Réttur þinn er þó háður vissum takmörkunum. Þess eru dæmi að gildandi lög eða reglugerðir leyfa eða krefjast þess að við neitum að afhenda sumar eða allar persónuupplýsingar sem við höfum um þig. Ef við getum ekki orðið við beiðni þinni munum við leitast við að upplýsa þig um ástæður þess, með fyrirvara um laga- eða reglugerðartakmarkanir

Réttur til leiðréttingar: Það er mikilvægt að gögnin sem við geymum um notendur okkar séu bæði nákvæm og uppfærð. Ef persónuupplýsingar þínar breytast meðan á notkun þinni á forritinu stendur, láttu okkur þá vinsamlegast vita af slíkum breytingum. Þú átt einnig rétt á að biðja um leiðréttingu á ónákvæmum gögnum um þig. Með hliðsjón af tilgangi vinnslunnar átt þú einnig rétt á að fá ófullnægjandi persónuupplýsingar fullnaðar, þar á meðal með því að leggja fram viðbótaryfirlýsingu.

Réttur til aðgangs að persónuupplýsingum þínum: Þú átt rétt á að biðja um aðgang að persónuupplýsingunum sem við vinnum um þig og biðja um upplýsingar um vinnsluaðgerðir Sidekick. Þú gætir líka átt rétt á afriti af persónuupplýsingunum sem við vinnum með.

Réttur til gagnaflutnings: Undir ákveðnum kringumstæðum geturðu beðið um að við sendum upplýsingar sem þú hefur veitt okkur beint til þín eða tilnefnds þriðja aðila. Þessi réttur á þó aðeins við þegar vinnsla upplýsinganna byggist annað hvort á samþykki þínu eða samkomulagi okkar við þig.

Réttur til eyðingar: Undir ákveðnum kringumstæðum gætirðu átt rétt á að gögnum þínum verði eytt, svo sem þar sem persónuupplýsingarnar eru ekki lengur nauðsynlegar í tengslum við tilgang söfnunarinnar, eða þar sem þú afturkallar samþykki þitt eða þar sem þú hefur mótmælt til vinnslunnar.

Réttur til takmörkunar á vinnslu: Ef þú vilt ekki að persónuupplýsingunum þínum verði eytt, en vilt ekki að gögnin verði unnin frekar af Sidekick, geturðu farið fram á að vinnsla upplýsinganna verði takmörkuð.

Réttur til að afturkalla samþykki: Ef vinnsla persónuupplýsinga þinna er byggð á samþykki geturðu afturkallað samþykki þitt hvenær sem er.

Réttur til að andmæla vinnslunni: Ef vinnsla persónuupplýsinga þinna er byggð á lögmætum hagsmunum Sidekick, hefur þú rétt til að andmæla vinnslunni. Í kjölfarið er okkur skilt að stöðva vinnsluna nema við getum sýnt fram á sannfærandi og lögmæta ástæðu fyrir vinnslunni sem gangi þá framar réttindum þínum.

7 Spurningar og áhyggjur

plus icon

Hafir þú spurningar um þessa persónuverndarstefnu eða áhyggjur af því hvernig Sidekick vinnur eða meðhöndlar persónuupplýsingar þínar þá hvetjum við þig til að hafa samband við persónuverndarfulltrúa Sidekick í gegnum netfangið privacy@sidekickhealth.com. Við munum gera okkar allra besta til að upplýsa þig um réttindi þín og svara öðrum spurningum um vinnslu persónuupplýsinga hjá Sidekick.

Finnist þér viðbrögð okkar ekki fullnægja þínum kröfum gætirðu átt rétt á að leggja fram skriflegt erindi til viðkomandi persónuverndaryfirvalda, þar með talið Persónuverndar ( www.personuvernd.is).

8 Endurskoðun á þessari persónuverndarstefnu

plus icon

Sidekick kann að gera breytingar á þessari persónuverndarstefnu til að endurspegla breytingar á laga- eða reglugerðarskyldum okkar, eða á því hvernig við vinnum með persónuupplýsingar þínar.

Allar breytingar á þessari persónuverndarstefnu munu taka gildi frá þeim tíma sem þær eru birtar.

plus icon

plus icon

plus icon

plus icon

plus icon

plus icon

plus icon

plus icon

plus icon